Consolidation’s Autopsy

Opublikowano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Lake Breeze”, nr 19

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor odrzuca możliwość połączenia dwóch największych, konkurujących organizacji amatorskich: Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej (do którego należał) oraz Narodowego Towarzystwa Prasy Amatorskiej. Jego zdaniem literackie aspiracje pierwszego nie współgrały ze społecznymi i politycznymi tendencjami drugiego.