Defining the 'Ideal' Paper

Data powsta­nia: 12 stycznia 1937

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1940, „National Amateur”, wol. 62, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Część większego artykułu, który Lovecraft napisał z Ralphem Babcockiem i Ernestem A. Edkinsem. Autor płynnie przechodzi od pochwały pism amatorskich ze świetlanych lat 1885-1895 do przedstawienia własnej wizji idealnego czasopisma.

Nie licząc listów, „pamiętnika umierania” oraz testamentu, jest to ostatni tekst niebeletrystyczny, jaki stworzył Lovecraft.