Department of Public Criticism (marzec 1915)

Data powsta­nia: marzec 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1915, „United Amateur”, wol. 14, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Recenzja 13 czasopism amatorskich. Wraz z tą częścią serii Lovecraft rozpoczyna złośliwe, niepochlebne oceny własnych utworów, również tych opublikowanych pod pseudonimami.