Department of Public Criticism (maj 1919)

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1919, „United Amateur”, wol. 18, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Lovecraft recenzuje 10 czasopism amatorskich. Oprócz niego swój wkład w odcinek miał W. Paul Cook (omówił jedno pismo), ale Col­lec­ted Essays 1 nie zawiera jego części.

Ostatni artykuł z serii napisany przez Lovecrafta dla ZTPA (następne stworzy dla konkurencji, NTPA).