Dr. Eugene B. Kuntz

Opublikowano pod nazwiskiem: Dr. Eugene B. Kuntz

Data powsta­nia: 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1935, „Hodge Podge”, wol. 5, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor z uznaniem wyraża się o nowym zbiorze poezji autorstwa Eugene’a B. Kuntza pt. Poems. Lovecraft wcześniej napisał wstęp do innej książki Kuntza, Thoughts and Pictures z 1932 roku.