Finale

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Badger”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor wyraża poparcie dla pomysłu Paula J. Campbella, by zwiększyć objętość oficjalnego organu ZTPA (tzn. pisma „United Amateur”). Korzysta także z okazji, by raz jeszcze przedstawić swoją wizję stowarzyszenia jako narzędzia kształcenia społeczeństwa.