For What Does the United Stand?

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1920, „United Amateur”, wol. 19, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor przedstawia swoje spojrzenie na główny cel istnienia ZTPA: kształcenie słabszych pisarzy przez bardziej wyedukowanych.