Introducing Mr. John Russell

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor przedstawia Johna Russella, z którym dyskutował na łamach „Argosy” na temat wartości (lub jej braku) pisarza romansów Freda Jacksona. Russell wstąpił do ZTPA rok po Lovecrafcie.