Les Mouches Fantastiques

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Conservative”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Komentarz na temat kanadyjskiego czasopisma amatorskiego, „Les Mouches Fantastiques”, poświęconego, , jak ujmuje to Lovecraft, „literackiemu radykalizmowi”.