Literary Review

Data powsta­nia: 23 października 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: zima 1936, „Californian”, wol. 4, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft nieoficjalnie recenzuje utwory z kilku pism członków NTPA z ostatnich miesięcy. Artykuł dowodzi między innymi, że nie pomagał Robertowi H. Barlowowi w tworzeniu opowiadania A Dim-Remembered Story, co sugerowali niektórzy badacze i krytycy.