Lovecraft’s Greeting

Data powsta­nia: 29 maja 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1923, „Buckeye”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: List do Klubu Dziennikarzy-Amatorów Ohio z okazji spotkania jego członków w Memorial Day (święto państwowe w USA upamiętniające weteranów).