Lovecraft Offers Verse Criticism

Data powsta­nia: 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1935, „National Amateur”, wol. 57, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft podkreśla wagę zdolności odróżnienia właściwości prozy od właściwości poezji. Radzi, by każdy twórca przed podejściem do chodzącego po głowie tematu zastanowił się, którego z mediów potrzebuje.