News Notes (wrzesień 1921)

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1921, „United Amateur”, wol. 21, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji na temat niektórych członków i podgrup ZTPA. Główną nowością jest dołączenie do ZTPA Sonii H. Greene, przyszłej żony Lovecafta, a także jej bezprecedensowo pokaźny datek na organizację w wysokości 50 dolarów.