President's Message (marzec 1918)

Data powsta­nia: 8 marca 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1918, “United Amateur”, wol. 17, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Czwarty z “apeli” Lovecrafta jako prezesa ZTPA w okresie 1917-1918. Przedstawia m.in. propozycję tworzenia przez członków organizacji czasopism “wspólnych”, tzn. przygotowywanych w kilka osób.