Systematic Instruction in the United

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1915, „Ole Miss'”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor kontynuuje próby wcielenia w życie planu założenia Wydziału Nauczania, który kształciłby mniej uzdolnionych członków ZTPA.