The Haverhill Convention

Data powsta­nia: czerwiec 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1921, “Tryout”, wol. 7, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Relacja z wizyty 9 czerwca 1921 Lovecrafta i Myrty Alice Little u Charlesa W. Smitha, starszego drukarza i naczelnego pisma “Tryout”, w którym Lovecraft często publikował.