Trimmings

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1919, „Bonnet”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny czasopisma Klubu Prasowego Zjednoczonych Kobiet Massachusetts. Choć tekst był niepodpisany i mogłoby się wydawać, że to Winifred V. Jackson, redaktorka naczelna „Bonnet”, jest jego autorem, to jednak wewnętrzna analiza tekstu stwierdziła autorstwo Lovecrafta.