Winifred Virginia Jordan: Associate Editor

Opublikowano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1919, „Silver Clarion”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Esej biograficzny na temat Winifred V. Jordan (później Jackson), z którą Lovecraft rzekomo romansował. Późniejsze rozwinięcie artykułu, Winifred Virginia Jackson: A 'Different’ Poetess, omawia także jej poezję.