Deaf, Dumb and Blind

Współautor: Clifford Martin Eddy, Jr.

Data powstania: 1924 (wiadomo, że Lovecraft poprawiał je ok. lutego)

Data i miejsce pierwszej publikacji: kwiecień 1925, „Weird Tales”, wol. 5, nr 4

Amerykańskie oraz angielskie wydania książkowe:

Polskie wydania:

Jako Głuchy, niemy i ślepy:

Uwagi:

Główny bohater stracił na wojnie trzy podstawowe zmysły oraz władzę w nogach. Podświadomie odczuwa w swoim domu złą obecność i spisuje wrażenia na maszynie do pisania.

Ostatnia z opowieści poprawianych dla C.M. Eddy’ego. Sam Eddy tak mówił o współpracy: „Nie podobało mu [Lovecraftowi] się to, jak postąpiłem z notą znalezioną w maszynie do pisania na samym końcu zeznań głównego bohatera, dotyczących jego niezwykłych doświadczeń; ostatnim akapitem, który zdaje się być dopisany przez jednego z jego prześladowców. Po kilku debatach na ten temat oraz takiej samej liczbie moich prób oddania sprawiedliwości temu fragmentowi, w końcu zgodził się samemu napisać raz jeszcze ostatni akapit” (cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 521).

Choć powyższy cytat wskazuje na ingerencję Lovecrafta jedynie w ostatni akapit, to jednak analiza stylu pozwala domniemywać dużo szerszy wkład HPL-a.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania