Medusa's Coil

Współautorka: Zealia Bishop

Data powsta­nia: maj 1930

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1939, „Weird Tales”, wol. 33, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Sploty Meduzy:

Uwagi:

Pechowy podróżnik gubi drogę i trafia do podupadłej posiadłości. Właściciel posesji opowiada mu historię, gdy za młodu z podróży do Francji przywiózł żonę. Kobieta doprowadziła do ruiny domostwo i jego mieszkańców. Nikt nie wiedział, czym tak naprawdę była.

Ostatni utwór poprawiany dla Zealii Bishop, zdecydowanie najsłabszych z nich wszystkich, nie tylko za sprawą wstrętnych rasistowskich wstawek.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Lovecraft wykonał pracę w czasie pobytu w Richmond. Do dziś przetrwały jego notatki z pisania Splotów Meduzy. Można się z nimi zapoznać m.in. w tomie V Collected Essays.

SKANY MASZYNOPISU

Patrz również: