The Horror at Red Hook

Data powsta­nia: 1-2 sierpnia 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1927, „Weird Tales”, wol. 9, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Koszmar w Red Hook:

Jako Zgroza w Red Hook:

Uwagi:

Zgroza w Red Hook „(…) opowiada o odrażającym praktykowaniu zakazanych kultów wśród band hałaśliwych młodocianych obiboków, których tajemnice zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Opowiadanie jest długie i chaotyczne. Nie sądzę, by było zbyt dobre; lecz przynajmniej stanowi próbę wyciśnięcia grozy z atmosfery, której Ty sam odmawiasz jakichkolwiek wartości, prócz najgorszego gatunku pospolitości” (list do Franka Belknapa Longa, 2 sierpnia 1925, cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 621). Głównym bohaterem opowiadania jest detektyw irlandzkiego pochodzenia, Thomas Malone, tropiący Roberta Suydama, bogatego mieszczanina holenderskiego pochodzenia, podejrzanego o zakazane praktyki.

Tekst tak naprawdę jest „wołaniem rozpaczy” Lovecrafta, próbą odreagowania jego ciężkiej sytuacji materialnej i duchowej na imigrantach mieszkających w ubogiej dzielnicy Red Hook w Nowym Jorku. Stąd tak wiele jadu i rasistowskich uwag w tym jednym z najsłabszych (bo bliskim pulpowej przeciętności) opowiadań Lovecrafta.

Zgroza w Red Hook w 1927 roku ukazała się w antologii You’ll Need a Night Light brytyjskiego wydawnictwa Selwyn & Blount, zredagowanej przez Christine Campbell Thomson. Jest to pierwsza książka w twardej oprawie, w której pojawił się jakikolwiek utwór Lovecrafta (nie licząc jego wstępu do publikacji przyjaciela pt. The Poetical Works of Jonathan E. Hoag). Rok później tekst przedrukowano w kolejnym zbiorze, Not at Night! (Macy-Masius, 1928) Herberta Asbury’ego.

Opowiadanie doczekało się dobrego opracowania w zbiorze Naj­lep­sze opo­wia­da­nia, tom 2. Z kolei w książce The Occult Lovecraft odnajdziemy sporo materiałów na temat wiedzy okultystycznej, którą Lovecraft wykorzystał w Zgrozie w Red Hook.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

SKANY MASZYNOPISU