The Night Ocean

Współautor: Robert H. Barlow

Data powsta­nia: jesień 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: zima 1936, „The Californian”, wol. 4, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Nocny ocean:

Uwagi:

Refleksyjne, niespieszne, pełne artyzmu opowiadanie o malarzu, który wypoczywa w domku nad oceanem, wyczuwając tajemnicze obecności na plaży i w wodzie.

Opowiadanie skupia się na odczuciach i przeczuciach głównego bohatera, nadając całości sugestywny posmak nieuchwytnej grozy, tak różnej od jawnego horroru. Nocny ocean od lat zaliczany był do kanonu Lovecraftowskiego, mimo że odnaleziony na początku lat dwutysięcznych maszynopis opowiadania z poprawkami Lovecrafta pokazuje, że za dzieło pisarza z Providence można uznać zaledwie 10% Nocnego oceanu. Uzmysławia to, jak wrażliwym i wcześnie rozwiniętym młodzieńcem był osiemnastoletni wówczas Robert H. Barlow.

Ostatni istniejący utwór beletrystyczny, w którego powstaniu brał udział Lovecraft.