Under the Pyramids

Współautor: Harry Houdini

Data powsta­nia: 25 lutego-2 marca 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj-lipiec 1924, „Weird Tales”, wol. 4, nr 2 [jako Imprisoned with the Pharaohs]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Jako Imprisoned with the Pharaohs:

Jako Under the Pyramids:

Pol­skie wydania:

Jako Uwięziony wśród faraonów:

Jako Pod piramidami:

Uwagi:

Głównym bohaterem opowiadania jest Harry Houdini –  rzekomy autor utworu, magik oraz specjalista od niezwykłych ucieczek. Podczas wyjazdu do Egiptu jego umiejętności zostają w przerażający sposób poddane próbie, a on sam stawia czoła prastarym koszmarom w podziemiach pod Sfinksem.

Lovecraft napisał tekst na zlecenie właściciela „Weird Tales”. Harry Houdini, słynny specjalista od ucieczek, w 1924 roku prowadził w piśmie swoją kolumnę. Pisarze publikujący w magazynie tworzyli opowieści z nim w roli głównej, a na autora jednej został wybrany HPL. Pisarz otrzymał zarys scenariusza, na podstawie którego miał stworzyć opowiadanie. Historia wydała mu się wiarygodna, aczkolwiek kiedy dowiedział się, że jest całkowicie zmyślona, poprosił o wolną rękę w kwestii zakresu elementów fantastycznych. Lovecraft napotkał nieco kłopotów przy tworzeniu opowiadania. Mimo że miał je oddać 1 marca, do pisania zasiadł dopiero 25 lutego. Nie dość, że skończył pracę po terminie, 2 marca, to jeszcze nieszczęśliwym trafem zgubił maszynopis na stacji kolejowej (tego dnia jechał do Nowego Jorku). Na szczęście miał ze sobą rękopis, dlatego pozostało mu „zaledwie” ponowne przepisanie tekstu. Pod piramidami dotarło do redakcji pisma 5 marca, a 21-ego Lovecraft otrzymał 100 dolarów – jedyny przypadek, gdy „Weird Tales” zapłaciło mu przed publikacją.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Inspiracji dla niektórych elementów Pod piramidami należy szukać w opowieści grozy Théophile’a Gautiera pt. One of Cleopatra’s Nights (H. P. Lovecraft. Biografia, s. 561).

Houdini był zachwycony opowiadaniem. On i Lovecraft zostali znajomymi. Słynny sztukmistrz pomagał nawet HPL-owi szukać pracy w Nowym Jorku. Pod piramidami ukazało się pod nazwiskiem Houdiniego, na dodatek ze zmienionym tytułem: Imprisoned with the Pharaohs, czyli Uwięziony wśród faraonów (z polskich wersji jedynie tłumaczenie Macieja Płazy nosi właściwy tytuł, nadany pierwotnie przez Lovecrafta).

Rękopis opowiadania