A Garden

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Junr.

Data powsta­nia: kwiecień 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Vagrant”, wiosna 1927

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Ogród:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Uwagi: Autor opisuje samotny, zapuszczony ogród, który stanowi metaforę jego serca.

A Garden po angielsku

SKANY RĘKOPISU