A Winter Wish

Data powsta­nia: przed 2 stycznia 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2 stycznia 1918, „Providence Evening News”, wol. 52, nr 19

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Prośba do bogów, by na czas zimowych mrozów zamknęli podmiot liryczny pod kryształową kopułą, gdzie trwa wieczna wiosna.