Alfredo; a Tragedy

Data powsta­nia: 14 września 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1966, The Dark Bro­ther­hood and Other Pie­ces

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Jedyny utwór dramatyczny, jaki napisał Lovecraft. Trzyaktowa, pisana z przymrużeniem oka tragedia traktująca o przygodach miłosnych młodego przyjaciela Lovecrafta, Alfreda Galpina. Zabawne są zwłaszcza nawiązania personalne do znajomych HPL-a w imionach bohaterów (np. „Mauricio” = Maurice W. Moe) oraz w ich zachowaniach.

SKANY RĘKOPISU