An Elegy on Phillips Gamwell, Esq.

Data powsta­nia: pierwsze dni stycznia 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 5 stycznia 1917, „Providence Evening News”, wol. 50, nr 129

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Elegia ku czci Phillipsa Gamwella, brata ciotecznego Lovecrafta, który 31 grudnia 1916 roku zmarł na gruźlicę.