Christmas

Opublikowano pod pseudonimem: Edward Softly

Data powsta­nia: listopad (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o okresie Bożego Narodzenia.

Christmas po angielsku