De Triumpho Naturae

Pełny tytuł: De Triumpho Naturae: The Triumph of Nature over Northern Ignorance

Data powsta­nia: lipiec 1905

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Juve­ni­lia: 1895 – 1905

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pierwszy utwór rasistowski Lovecrafta. Odwołuje się do książki The Color Line: A Brief in Behalf of the Unborn Williama Benjamina Smitha, wykładającego na Uniwersytecie Tulane. Według niej uwolnienie czarnych było głupotą ze strony północnych stanów – Murzyni nie są w stanie przetrwać bez pomocy, gdyż popadają w występek i choroby. Lovecraft przetworzył główną myśl książki na 24 wersy.

Rękopis