Epigrams

Skład:
  • On a Poem for Children, Writ by J. M. W.
  • On ——’s Gaining in Weight
  • Lines on a Dull Writer Having Insomnia
  • On a Pathetick Poem, by J. M. W.
  • Idle Lines on a Poetick Dunce
  • On the Habit of Letter-Writing

Data powsta­nia: nieznana, choć przypuszcza się, że ok. 1920 r.

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: 6 krótkich, żartobliwych wierszyków, mierzących w niektóre postacie organizacji amatorskiego dziennikarstwa.