Gaudeamus

Data powsta­nia: nieznana, choć być może rok 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1922, „The Vagrant”, nr 14 [jako część opowiadania Grobowiec]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

  • Jako część opowiadania Grobowiec (wiersz nieopatrzony tytułem)

Uwagi: Utwór biesiadny w stylu Anakreonta. Lovecraft wykorzystał wiersz w opowiadaniu Grobowiec, powstał on jednak kilka lat wcześniej.

RĘKOPIS WIERSZA