Gems from 'In a Minor Key'

Data powsta­nia: ok. października 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra wyśmiewająca Charlesa D. Isaacsona oraz jego czasopismo „In a Minor Key”. Isaacson „podpadł” Lovecraftowi uwielbieniem dla modernistycznej poezji oraz tolerancją rasową. HPL wybrał kilka fragmentów z jego pisma, w których Isaacson popełnił drobne błędy, i bezlitośnie wyśmiał każdy z nich.