Hedone

Data powsta­nia: 3 stycznia 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft porównuje dwa rodzaje przyjemności (gr. hedone), fizyczną i umysłową: każdą odzwierciedla twórczość odpowiednio Katullusa i Wergiliusza.

SKAN RĘKOPISU