John Oldham: A Defence

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1919, „United Co-operative”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Odpowiedź na wiersz Rheinharta Kleinera pt. John Oldham: 1653-1683, w którym autor krytykuje twórczość brytyjskiego satyryka oraz tłumacza.