Lines for Poets’ Night at the Scribblers’ Club

Data powsta­nia: październik (?) 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1924, „National Amateur”, wol. 46, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Klub Gryzmołów (Scribblers Club) to jedna z podgrup organizacji dziennikarzy-amatorów. Wiersz opisuje wieczór poetycki, jaki odbył się 13 października 1923 roku, a kończy się peanem na cześć poezji Samuela Lovemana.