Monody on the Late King Alcohol

Opublikowano pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: sierpień (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1919,  „Tryout”, wol. 5, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na alkohol, zakazany w USA od początku lipca 1919 roku.