My Lost Love

Napisany pod pseudonimem: J. Lewis Theobald

Data powsta­nia: ok. 10 czerwca 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Parodia przesłodzonych wierszy amatorskiego poety Jamesa L. Crowleya, napisana w formie piosenki barbershop (tzn. przeznaczonej do śpiewania a cappella przez mężczyzn). Utwór dedykowany Maurice’owi W. Moemu.