New England

Data powsta­nia: połowa grudnia 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 18 grudnia 1914, „Providence Evening News”, wol. 46, nr 26

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz wychwalający uroki Nowej Anglii.