October (1925)

Data powsta­nia: 30 października 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1926, „Tryout”, wol. 10, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Październik:

Uwagi: Personifikacja października, poetycki opis jego darów, tego, co zabiera, i nostalgii, jaką zostawia. Drugi z utworów o tym tytule, pierwszy powstał w 1920 roku.