On a Battlefield in Picardy

Data powsta­nia: przed 30 maja 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 30 maja 1918, „National Enquirer”, wol. 6, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Oda pindaryczna (o swobodnym układzie rymów i długości wersów) opisująca spustoszenie Francji po I wojnie światowej. Wiersz pod względem struktury oryginalny jak na Lovecrafta.