On an Accomplished Young Linguist

Data powsta­nia: nieznana, chociaż pismo ręczne pozwala przypuszczać rok 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: O poliglocie Paulu, który poznał liczne języki, mimo że dobrze nie zna własnego. Nie wiadomo, czy istniał rzeczywisty pierwowzór Paula.

SKAN RĘKOPISU