On Collaboration

Współautor: Rheinhart Kleiner

Data powsta­nia: 20 października 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1986, Medusa and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Seria 25 wierszyków napisanych przez Lovecrafta wspólnie z Rheinhartem Kleinerem, głównie na temat kolegów i koleżanek z organizacji amatorskiego dziennikarstwa. Stworzyli je czekając na wykład lorda Dunsany w Copley Plaza w Bostonie.