On Receiving a Portraiture of Mrs. Berkeley

Pełny tytuł: On Receiving a Portraiture of Mrs. Berkeley, ye Poetess

Napisano pod pseudonimem: L. Theobald Junr

Data powsta­nia: 25 grudnia 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft otrzymał (prawdopodobnie w ramach prezentu bożonarodzeniowego) od Winifred Virginii Jackson, poetki posługującej się pseudonimem Elizabeth Neville Berkeley, jej zdjęcie. Wiersz jest reakcją na ten podarunek.

RĘKOPIS WIERSZA