On the Cowboys of the West

Data powsta­nia: grudzień (?) 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1915, „Plainsman”, wol. 1, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz wysławiający kowbojów oraz ich zżycie z naturą. Adresatem dedykacji jest Ira A. Cole, z którym Lovecraft zapewne korespondował o kowbojach.