On the Creation of Niggers

Data powsta­nia: 1912

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1975, cytowany w całości w Lovecraft: A Biography L. Sprague’a de Campa

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Na stworzenie Murzynów:

Uwagi:

Rasistowski, szyderczy wiersz o celu stworzenia czarnych przez olimpijskich bogów. Lovecraft rozsyłał utwór wśród rodziny oraz najbliższych znajomych. Bardzo prawdopodobne, że wielu z nich popierało i podsycało jego rasistowskie przekonania.