Prologue to 'Fragments from an Hour of Inspiration'

Pełny tytuł: Prologue to „Fragments from an Hour of Inspiration” by Jonathan E. Hoag

Data powsta­nia: lipiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wierszowany wstęp do utworu Fragments from an Hour of Inspiration Jonathana E. Hoaga (1831-1927), sędziwego wówczas poety z organizacji amatorów.

Utwór ten jako pierwszy w bibliografii Lovecrafta ukazał się w książce z twardą oprawą (The Poeti­cal Works of Jona­than E. Hoag).