Providence Amateur Press Club (Deceased)

Pełny tytuł: Providence Amateur Press Club (Deceased) to the Athenaeum Club of Journalism

Data powsta­nia: 24 listopada 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft pisze w imieniu nieistniejącego już wówczas Amatorskiego Klubu Prasowego Providence, którego był członkiem, adresując wiersz pochwalny do Klubu Dziennikarskiego Ateneum z Harvey w stanie Illinois.