Providence in 2000 A.D.

Data powsta­nia: pierwszy kwartał 1912

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 4 marca 1912, „Providence Evening Bulletin”, wol. 50, nr 55

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra o zabarwieniu ksenofobicznym. Pewien Anglik wraca w 2000 roku do Nowej Anglii, ziemi swych przodków. W Providence zastaje zmieniony na modłę obcokrajowców każdy zakątek: nazwy ulic, sklepy, miejsca publiczne – wszystko zdominowali „obcy”.

Lovecraft napisał ten utwór po przeczytaniu w gazecie, że Włosi zamieszkujący włoską dzielnicę żądali zmiany nazwy „Atwell Avenue” (Atwell to jankeskie nazwisko) na „Columbus Avenue”.

Pierwszy wiersz Lovecrafta, jaki ukazał się w druku.