Providence

Data powsta­nia: 26 września 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1924, „Brooklynite”, wol. 14, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Providence:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Uwagi: Lovecraft, mieszkając w Nowym Jorku, uczęszczał niekiedy na zebrania Klubu Niebieskiego Ołówka. Na jednym ze spotkań uczestnicy pisali wiersze na temat rodzinnego miasta. Providence to efekt tej pracy.

Providence po angielsku