Psychopompos: A Tale in Rhyme

Data powsta­nia: koniec 1917 – lato 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1919, „Vagrant”, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Psychopompos: opowieść rymowana:

Uwagi:

Pisana wierszem, rozgrywającą się w średniowieczu opowieść o straszliwym panu de Blois i jego złowrogiej żonie.

Drugi pod względem długości (312 wersów) liryk Lovecrafta. Nazwisko Blois Lovecraft prawdopodobnie odnalazł na jednym z nagrobków na cmentarzu św. Jana w Providence. Inspiracją utworu była twórczość Waltera Scotta. Nie wiadomo, dlaczego autor użył słowa Psychopompos, które w mitologii greckiej oznaczało „przewodnika dusz” do zaświatów – żadna z występujących w opowieści istot nie pełniła nigdy tej roli ani nie pełni jej w wierszu.